Wallpaper Islamik - Mengenal kebenaran mengenal kebathilan

Wallpaper Islamik - Mengenal kebenaran mengenal kebathilan

Ali r.a berkata; "Barangsiapa mengumpulkan padanya enam perkara, nescaya dia tidak meninggalkan mencari syurga dan lari dari neraka, iaitu;

- Dia mengenal Allah, lalu mentaatiNya.
- Dia mengenal syaitan, lalu mendurhakainya.
- Dia mengenal kebenaran, lalu mengikutnya.
- Dia mengenal kebathilan, lalu menjaga diri darinya.
- Dia mengenal dunia, lalu menolaknya.
- Dia mengenal akhirat, lalu mencarinya."

[Sumber dari kitab Ihya’ Ulumuddin Juz 5, Kitab tercelanya dunia, karangan Imam Al-Ghazali]

No comments:

Thanx for the comment :)

Powered by Blogger.