Wallpaper Islamik - Fitnah Dajjal

Wallpaper Islamik - Fitnah Dajjal


"Allah tidak menurunkan ke muka bumi, sejak penciptaan Adam a.s. hingga hari Kiamat, fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal."€ [Hadith Riwayat Thabrani , 1672]

Dunia ini penuh dengan KONSPIRASI JAHAT. "Mereka membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya."  [Surah Aali Imran : Ayat 54]

No comments:

Thanx for the comment :)

Powered by Blogger.