Wallpaper Islamik - Fitnah Dajjal

Wallpaper Islamik - Fitnah Dajjal


"Allah tidak menurunkan ke muka bumi, sejak penciptaan Adam a.s. hingga hari Kiamat, fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal."€ [Hadith Riwayat Thabrani , 1672]

Dunia ini penuh dengan KONSPIRASI JAHAT. "Mereka membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya."  [Surah Aali Imran : Ayat 54]

CommentsWe're all belong to each other and came from same father and mother (Adam and Eve), so peace and justice for all. "O God You do not create this to waste , The Exalted One please protect us from hellfire" Subhanallah ....... :)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...